PHP Tutorial.nl

Word een PHP expert!!!

Home » Functies » Callbacks

De kracht van callbacks in PHP: Flexibiliteit en Dynamiek in Actie

Callbacks zijn een krachtig hulpmiddel in PHP waarmee je functies als argumenten kunt doorgeven aan andere functies. Dit geeft je programma’s flexibiliteit en maakt ze dynamischer. Laten we daarom eens dieper ingaan op wat callbacks zijn, hoe je ze gebruikt, waarom je ze zou gebruiken, en enkele veelvoorkomende scenario’s.

Inleiding tot callbacks

Een callback is een functie die wordt doorgegeven als argument aan een andere functie. Dit is nuttig voor het uitvoeren van code op een later tijdstip of in een andere context, zonder dat je de oorspronkelijke functie hoeft te wijzigen.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van een callback in actie:

<?php
function groet($naam, $callback) {
  echo "Hallo, $naam!";
  $callback();
}

groet("wereld", function() {
  echo " Dit is een callback functie.";
});
?>

In dit voorbeeld wordt een anonieme functie als callback doorgegeven aan de groet functie, die de callback uitvoert na het afdrukken van de begroeting.

Callback functies definiëren

Callbacks kunnen zowel anonieme functies als reguliere functies zijn. Hier is een voorbeeld met een reguliere functie:

<?php
function mijnCallback() {
  echo " Dit is een callback functie.";
}

function groet($naam, $callback) {
  echo "Hallo, $naam!";
  $callback();
}

groet("wereld", 'mijnCallback');
?>

Anonieme functies en lambda’s

Anonieme functies (ook bekend als lambda’s) worden vaak gebruikt als callbacks omdat ze direct kunnen worden gedefinieerd waar ze nodig zijn:

<?php
$array = [1, 2, 3, 4, 5];

$array2 = array_map(function($item) {
  return $item * 2;
}, $array);

print_r($array2); // Output: [2, 4, 6, 8, 10]
?>

Veelvoorkomende gebruiksscenario’s

Callbacks zijn bijzonder nuttig in array manipulatie en asynchrone operaties. Enkele veelgebruikte functies die callbacks gebruiken zijn array_map, array_filter, en usort.

<?php
$array = [1, 2, 3, 4, 5];

$even = array_filter($array, function($item) {
  return $item % 2 === 0;
});

print_r($even); // Output: [2, 4]
?>

Waarom callbacks gebruiken?

Callbacks zijn handig om verschillende redenen:

 1. Flexibiliteit: Je kunt dynamisch gedrag toevoegen aan bestaande functies zonder deze te hoeven wijzigen.
 2. Herbruikbaarheid: Callbacks maken het mogelijk om algemene functies te schrijven die kunnen worden aangepast met specifieke logica.
 3. Asynchrone Operaties: In sommige programmeercontexten, zoals JavaScript, zijn callbacks essentieel voor het afhandelen van asynchrone taken. Hoewel PHP meestal synchronisch is, kunnen callbacks nog steeds nuttig zijn bij het verwerken van batchtaken of eventgedreven programmering.
 4. Korte en Specifieke Taken: Callbacks zijn ideaal voor kleine, geïsoleerde taken die moeten worden uitgevoerd in een bredere context.

Best practices

 • Gebruik duidelijke namen: Geef je callback functies namen die hun doel beschrijven.
 • Houdt ze kort: Callback functies moeten klein en specifiek zijn voor hun taak.
 • Documenteer goed: Zorg ervoor dat het duidelijk is waar de callback wordt gebruikt en wat de verwachte functionaliteit is.

Callbacks binnen classes

Callbacks kunnen ook binnen classes worden gebruikt om dynamisch gedrag toe te voegen. Bijvoorbeeld, je kunt een objectmethode als callback gebruiken voor functies zoals array_filter.

<?php
class MedewerkerFilter {
  public function isActief($medewerker) {
    return $medewerker['actief'];
  }
}

$medewerkers = [
  ['naam' => 'John', 'actief' => true],
  ['naam' => 'Jane', 'actief' => false],
  ['naam' => 'Doe', 'actief' => true]
];

$filter = new MedewerkerFilter();
$actieveMedewerkers = array_filter($medewerkers, [$filter, 'isActief']);

print_r($actieveMedewerkers);
/*
Output:
Array
(
  [0] => Array
    (
      [naam] => John
      [actief] => 1
    )

  [2] => Array
    (
      [naam] => Doe
      [actief] => 1
    )
)
*/
?>

Callbacks zijn een essentieel onderdeel van dynamisch en flexibel programmeren in PHP. Ze stellen je in staat om functies te definiëren die kunnen worden aangeroepen op een later tijdstip of in een andere context, wat je code modulair en herbruikbaar maakt.