PHP Tutorial.nl

Word een PHP expert!!!

Encapsulatie in PHP: Bescherm en organiseer je code

Encapsulatie is een fundamenteel concept in objectgeoriënteerd programmeren (OOP) dat ervoor zorgt dat de interne werking van een klasse verborgen blijft voor de buitenwereld. Dit helpt bij het beschermen van de gegevens en het verbeteren van de modulariteit en onderhoudbaarheid van de code. In deze tutorial gaan we dieper in op encapsulatie in PHP, inclusief hoe je het implementeert en waarom het belangrijk is.

Wat is encapsulatie in PHP?

Encapsulatie verwijst naar het bundelen van gegevens (eigenschappen) en methoden die op deze gegevens opereren in een enkele unit, namelijk een klasse. Het belangrijkste doel is om direct toegang tot de gegevens te beperken en te controleren via toegangsmodificatoren zoals public, protected, en private.

 • Public: Eigenschappen en methoden die toegankelijk zijn vanuit elke context.
 • Protected: Eigenschappen en methoden die alleen toegankelijk zijn binnen de klasse zelf en afgeleide klassen.
 • Private: Eigenschappen en methoden die alleen toegankelijk zijn binnen de klasse zelf.

Laten we een voorbeeld nemen van een BankAccount klasse die encapsulatie gebruikt om de balans van een rekening te beschermen.

<?php
class BankAccount {
  private $balance;

  public function __construct($initialBalance) {
    $this->balance = $initialBalance;
  }

  public function deposit($amount) {
    if ($amount > 0) {
      $this->balance += $amount;
    }
  }

  public function withdraw($amount) {
    if ($amount > 0 && $amount <= $this->balance) {
      $this->balance -= $amount;
    }
  }

  public function getBalance() {
    return $this->balance;
  }
}

// Gebruik van de BankAccount klasse
$account = new BankAccount(100);
$account->deposit(50);
$account->withdraw(30);
echo $account->getBalance(); // Output: 120
?>

In dit voorbeeld is de eigenschap $balance private, wat betekent dat deze niet direct buiten de klasse kan worden aangepast. De methoden deposit, withdraw, en getBalance bieden gecontroleerde manieren om de balans aan te passen en op te vragen.

Voordelen van Encapsulatie

 1. Gegevensbescherming: Door eigenschappen private of protected te maken, voorkom je dat deze direct worden gewijzigd door externe code, wat helpt om de integriteit van de gegevens te waarborgen.
 2. Modulariteit: Encapsulatie maakt het eenvoudiger om je code in modules te verdelen, omdat de interne implementatie van een klasse kan worden gewijzigd zonder andere delen van de code te beïnvloeden.
 3. Onderhoudbaarheid: Door duidelijke interfaces te definiëren voor interactie met de gegevens, wordt de code beter leesbaar en gemakkelijker te onderhouden.
 4. Controle: Het biedt controle over hoe gegevens worden gelezen en gewijzigd. Validatie en andere logica kunnen worden toegepast binnen de getter- en setter-methoden.

Getters en Setters

Getters en setters zijn methoden die worden gebruikt om de waarden van private eigenschappen te lezen en te wijzigen. Dit biedt een gecontroleerde manier om toegang te krijgen tot de gegevens en om eventuele validatie- of controlelogica toe te passen.

<?php
class Person {
  private $name;
  private $age;

  public function getName() {
    return $this->name;
  }

  public function setName($name) {
    if (!empty($name)) {
      $this->name = $name;
    }
  }

  public function getAge() {
    return $this->age;
  }

  public function setAge($age) {
    if ($age > 0) {
      $this->age = $age;
    }
  }
}

// Gebruik van de Person klasse
$person = new Person();
$person->setName("John");
$person->setAge(30);
echo $person->getName(); // Output: John
echo $person->getAge(); // Output: 30
?>

In dit voorbeeld gebruiken we de getters getName en getAge om de waarden van de private eigenschappen $name en $age te lezen. De setters setName en setAge worden gebruikt om de waarden op een gecontroleerde manier in te stellen.

Encapsulatie en inheritance

Encapsulatie werkt goed samen met overerving (inheritance) in OOP. Protected eigenschappen en methoden kunnen worden geërfd door subklassen, waardoor ze toegang hebben tot de gegevens en functionaliteiten van de superklasse, terwijl ze nog steeds beschermd blijven tegen directe toegang van buitenaf.

<?php
class Employee {
  protected $name;
  protected $position;

  public function __construct($name, $position) {
    $this->name = $name;
    $this->position = $position;
  }

  protected function getDetails() {
    return "$this->name werkt als $this->position.";
  }
}

class Manager extends Employee {
  private $department;

  public function __construct($name, $position, $department) {
    parent::__construct($name, $position);
    $this->department = $department;
  }

  public function getDetails() {
    return parent::getDetails() . " Beheert de afdeling $this->department.";
  }
}

// Gebruik van de Manager klasse
$manager = new Manager("Alice", "Manager", "IT");
echo $manager->getDetails(); // Output: Alice werkt als Manager. Beheert de afdeling IT.
?>

In dit voorbeeld erft de Manager klasse de eigenschappen en methoden van de Employee klasse. De getDetails methode in de Manager klasse roept de getDetails methode van de Employee klasse aan via parent::getDetails, en voegt extra informatie toe.


Encapsulatie is een kernconcept in objectgeoriënteerd programmeren dat helpt bij het beschermen van gegevens, het verbeteren van modulariteit en onderhoudbaarheid, en het bieden van controle over hoe gegevens worden gelezen en gewijzigd. Door gebruik te maken van toegangsmodificatoren zoals public, protected, en private, kun je bepalen welke delen van je code toegankelijk zijn voor andere delen van je applicatie.

Getters en setters bieden verder een gecontroleerde manier om toegang te krijgen tot de gegevens, terwijl encapsulatie in combinatie met overerving krachtige mogelijkheden biedt voor het hergebruik van code. Door deze principes toe te passen, kun je robuuste, veilige en onderhoudbare PHP-toepassingen bouwen.