PHP Tutorial.nl

Word een PHP expert!!!

Home » Inleiding PHP

Inleiding PHP

PHP is een server side programmeertaal. Dit betekent dat de code die je schrijft wordt uitgevoerd (gecompiled) op een server. Dit gebeurt on-the-fly en op verzoek.

Een gebruiker benaderd via bijvoorbeeld een browser jouw pagina: helloworld.php. De server ontvangt het verzoek, zoekt het bestand en voert deze uit. Het resultaat hiervan wordt naar de gebruiker gestuurd.

Syntax

De syntax (schrijfwijze) van PHP ziet er als volgt uit:

<?php
....
?>

Zoals je ziet begint het met <?php hiermee laat je de server weten dat er een stukje php begint. De code eindigt met ?>, hiermee is duidelijk dat de php code ten einde is. We noemen deze opening en sluiting ook wel de php-tags.

Doordat we aangeven waar de PHP code begint en eindigt wordt het mogelijk om de code te combineren met bijvoorbeeld HTML. De stukken die tussen php-tags worden op de server uitgevoerd en tezamen met de HTML teruggestuurd naar de gebruiker.

Tekst weergeven

Het schrijven van code is superleuk, maar zolang je niets ziet heb je er eigenlijk niet veel aan. In PHP kunnen we code weergeven door het commando: echo.

<?php
echo "Hallo wereld";
?>

De gebruiker zal Hallo wereld zien als hij de pagina met deze code opvraagt. Een van de symbolen die van belang is om te weten is de  ;  met dit karakter wordt de einde van een regel aangegeven. 

Iets anders wat opvalt is dat Hallo wereld tussen dubbele quote’s is geschreven. Dat komt omdat het een waarde is van het datatype string.

Datatypen

Alles in PHP is van een bepaalde datatype. De belangrijkste datatypes om te onthouden zijn: strings, booleans, integers, floats en arrays. 

Strings bestaan vooral uit tekst en moeten in PHP tussen enkele of dubbele quote’s staan. Booleans geven een waar (TRUE) of onwaar (FALSE) waarde aan. Integers geven hele getallen aan, getallen met een komma zijn floats en numbers.

Als laatste benoem ik arrays. Dit is in theorie een verzameling van verschillende waardes. Hierover later meer. 

Het kan zijn dat ik bepaalde datatypen ben vergeten. In ieder geval heb ik de meest gebruikte waarden genoemd.