PHP Tutorial.nl

Word een PHP expert!!!

Home » Variabelen

Variabelen

In de inleiding beschrijf ik hoe je een stuk tekst kunt weergeven en welke datatypes er zoal zijn. Nu zal ik dieper ingaan op variabelen en hoe deze gebruikt kunnen worden.

Variabelen in PHP houden een bepaalde waarde vast. Daarnaast kunnen hier bepaalde acties zoals berekeningen mee worden uitgevoerd.

<?php
$hallo_wereld = "Hallo wereld";
?>


Een variabele begint altijd met een dollarteken ($). De naam van een variabele mag geen spaties of operationele karakters (+ – = ) bevatten. Daarnaast mag de naam niet beginnen met een numerieke waarde.

Na de naam begint de toekenning van de waarde. Dit wordt gedaan met het = teken.

Spelen met variabelen

In het voorbeeld hierboven wordt de waarde Hallo wereld toegekend aan de variabele $hallo_wereld. Het is ook mogelijk om bepaalde waardes aan elkaar te plakken. Dit kan worden gedaan met de punt (.).

<?php
$hallo = "Hallo ";
$wereld = "wereld";

echo $hallo . $wereld;

In het voorbeeld hierboven worden de variabele $hallo en $wereld geëchood. Door middel van de . worden beide waardes aan elkaar geplakt.

Rekenen

We schrijven natuurlijk geen code om enkel teksten aan elkaar te plakken en te tonen aan wie het maar wil. De kracht van programmeertalen zit onder andere in het uitvoeren van berekeningen. In PHP is dit niet anders.

We kunnen waarden van bepaalde datatypes (integer, doubles, floats) gebruiken om bepaalde berekeningen mee uit te voeren.

<?php
$uurloon = 10.80;
$uren_gewerkt = 8;

echo "Totaal verdiend: " . $uurloon * $uren_gewerkt;

In dit geval wordt het $uurloon vermenigvuldigd met de variabele $uren_gewerkt. De uitkomst hiervan wordt getoond achter de string: Totaal verdiend.